Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794, DIČ CZ27371794;                                           tel.: 312 256 500, fax : 312 256 503

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100, datové schránky ID: bai7qi8                                          

Práce s dobrovolníky

V zařízení probíhá již několik let dobrovolnický program.

Spolupráce s dobrovolníky přináší nové možnosti v aktivizaci našich pacientů.

Dobrovolníci mohou být společníky pacientů v jejich volném čase nebo se podílet na různých skupinových akcích.

V rámci smlouvy uzavřené s dobrovolnickým centrem probíhá v našem zařízení také canisterapie ( terapie se psy), která je pacienty velmi pozitivně vnímána.

Kontaktní osoba ve spolupráci s dobrovolníky organizuje pravidelné i nepravidelné skupinové setkávání zhruba 5-15 klientů ve společenské místnosti zařízení. Velmi oblíbené jsou hudební odpoledne, kdy do zařízení dochází různí hudebníci a muzikanti (v minulosti p. Chaloupka z hudební skupiny Dlouhá noc, na kytaru zahrála Radka Jakubová). Velmi oblíbené jsou také kroužky tvoření dle schopností a zájmů klientů (kreslení, navlékání korálků, práce s fimo hmotou, výroba svíček, mýdel, věnců).

O Velikonocích a Vánocích jsou pravidelně pořádány tématicky laděná tvoření, výrobky pak zdobí společné prostory zařízení nebo pokoje klientů. Během předvánočního času se uskutečnil koncert dětí z umělecké školy a mikulášské odpoledne. Děti ze základních a mateřských škol namalovaly přáníčka, která naši klienti dostali společně s hudebním dárkem v podobě koled , které jim zahrála jedna z žákyň hudební školy. Během pořádání těchto akcí se mohou zapojit i dobrovolníci, kteří na pravidelné individuální návštěvy klientů nemají dostatek času.