Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794, DIČ CZ27371794;                                           tel.: 312 256 500, fax : 312 256 503

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100, datové schránky ID: bai7qi8                                          

Rehabilitace

Naše zařízení poskytuje ambulantní ergoterapii pacientům s neurologickým onemocněním (např. po cévních mozkových příhodách, Parkinsonovou nemocí, roztroušenou sklerózou, postižením periferních nervů), po úrazech a operacích horních končetin a pacientům vyžadujících trénink kognitivních funkcí za účelem dosažení soběstačnosti ve všedních denních činnostech. Poradenské služby může ergoterapeut nabídnout i v oblasti doporučení vhodných kompenzačních pomůcek a úprav domácího prostředí pro prevenci pádů. Ergoterapie je na základě indikace ošetřujícího lékaře poskytována dospělým pacientům a dětem od předškolního věku. Kromě lůžkové péče je v centru k dispozici ambulantní rehabilitační péče, poskytující služby zkušených fyzioterapeutů. Rehabilitace je vybavena tělocvičnami, vodoléčbou, elektroléčbou a ergoterapeutickou dílnou. Své služby nabízíme klientům každého věku.Pracoviště fyzioterapeutů

Ordinační hodiny:

Pondělí 7.00 - 19.15
Úterý 7.00 - 17.15
Středa 7.00 - 17.15
Čtvrtek 7.00 - 19.15
Pátek 7.00 - 15.00
Sobota 9.00 - 12.00

K ambulantnímu ošetření se můžete objednat každý den v recepci GARC Kladno s. r. o. buď osobně
nebo na telefonním čísle 312 256 500