Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794, DIČ CZ27371794;                                           tel.: 312 256 500, fax : 312 256 503

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100, datové schránky ID: bai7qi8                                          

Jak využít našich služeb

Podmínkou hospitalizace v GARC Kladno s. r. o. je doporučení praktického nebo odborného lékaře. Nejčastěji jsou přijímáni pacienti na doléčení akutních stavů z Oblastní nemocnice Kladno, s níž naše zařízení dlouhodobě spolupracuje, ale jsme otevřeni pacientům z celé republiky.

V případě zájmu o přijetí, postupujte jedním z následujících způsobů:

Elektronický kontakt:

  • zašlete dotaz na e-mailovou adresu info@garc.cz
  • z našeho zdravotnického centra Vám bude obratem zaslána odpověď na adresu, ze které byl dotaz odeslán
  • v případě kladné odpovědi, vyplňte přihlašovací formulář - [ ke stažení zde ] – a doručte sociální pracovnici.
  • v případě žádosti o rehabilitační pobyt je třeba doložit vyplněný formulář „Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“ - [ ke stažení zde ]
Osobní návštěva:
na telefonním čísle 312 256 546 (8.00 – 14.00) si domluvíte osobní návštěvu u sociální pracovnice, která Vám poskytne veškeré informace a dotazník k vyplnění.