Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794, DIČ CZ27371794;                                           tel.: 312 256 500, fax : 312 256 503

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100, datové schránky ID: bai7qi8                                          

Informace pro návštěvy

Návštěvní hodiny: denně 14.00 - 19.00 hodin.

Doporučujeme omezit návštěvy na stanovené návštěvní hodiny, aby především na vícelůžkových pokojích měli nemocní dostatek klidu nutného k léčení.


Podávání informací:
Informace o zdravotním stavu nemocných podávají lékaři každou středu od 14,30 do 15,45 hodin. Další informace mohou podávat zdravotní sestry, fyzioterapeuti nebo logopedi, a to ve stejnou dobu jako lékaři.

Desatero návštěvníka:
  1. Návštěvník by se měl řídit pokyny personálu a spolupracovat.
  2. Návštěvník by měl být tichý a ohleduplný.
  3. Návštěvník by měl respektovat doporučenou návštěvní dobu.
  4. Návštěvník by měl délku návštěvy přizpůsobit stavu nemocného.
  5. Návštěvník by měl povzbuzovat a uklidňovat.
  6. Návštěvník by měl hovor vést, ale také naslouchat.
  7. Návštěvník by neměl nosit nevhodné dárky.
  8. Návštěvník by neměl jít k nemocnému, je-li sám nemocen.
  9. Návštěvník respektuje zákaz kouření.
  10. Návštěvníkem by nemělo být malé dítě, pokud k tomu není vážný důvod.