GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100

Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

tel.: 312 256 500

Informace  pro návštěvníky zdravotnického zařízení GARC Kladno s.r.o.

 

Vzhledem ke zhoršující se epidomiologické situaci a zvýšené rizikovosti pacientů GARC Kladno s.r.o. vedení společnosti upravuje s okamžitou platností tato režimová opatření:

Mimořádné návštěvy u pacientů, domluvené předem s ošetřujícím lékařem,
se musí prokázat certifikátem o očkování nebo certifikovaným antigenním negativním testem, který osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami, nebo PCR testem, který osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami.


Stejné podmínky platí i pro klienty ambulancí (rehabilitace, ordinace dr. Prokešové, ordinace chronických ran, psychologie a logopedie).


Vzhledem ke zhoršující se epidomiologické situaci a zvýšené rizikovosti pacientů GARC Kladno s.r.o. vyhlašujeme s účinností od pondělí 25.10.2021 do odvolání

ZÁKAZ NÁVŠTĚV


Donesené věci pro pacienty označené jménem můžete zanechat v zádveří za hlavním vchodem do budovy, následně budou personálem předány příslušným pacientům.


Děkujeme za pochopení.


GaRC GaRC
$('#s3').cycle({
								  fx:   'fade',
								  speed:  300,
								  timeout: 5000,
								  next:  '#s3',
								  pause:  1
								});