GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100

Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

tel.: 312 256 500

O nás

GaRC Kladno

Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno je nestátní zdravotnické zařízení poskytující následnou lůžkovou péči. K dispozici jsou lůžka s převážně geriatrickým zaměřením, tedy se zaměřením na péči o seniory. Tato péče je specializovaná na doléčení a komplexní rehabilitaci především pacientů vysokého věku nebo s chronickým onemocněním, kteří profitují ze specifického geriatrického režimu.
Další lůžka jsou určena pro poskytování rehabilitační péče pro pacienty schopné plné rehabilitační zátěže.
Péče je poskytována především pacientům z oborů interna, ortopedie, chirurgie, a neurologie. Mezi nejčastější důvody hospitalizace patří stavy po úrazech a operacích pohybového aparátu, chronické bolesti a degenerativní onemocnění kloubů, stavy po cévních mozkových příhodách a jiná neurologická onemocnění, doléčení po akutních onemocněních z oborů interny a chirurgie.
GARC Kladno s. r. o. poskytuje také domácí péči pro město Kladno a okolí a péči ambulantní. Geriatrická ambulance včetně poradny pro ošetření chronických ran je zajišťována lékařkami s příslušnou specializací
Logopedická ambulance se specializuje na dospělé pacienty. Ambulance fyzioterapeutů nabízí skupinové i individuální cvičení pod odborným dohledem, vodoléčbu, elektroléčbu, masáže a ergoterapii.
Ve středočeském kraji se řadíme k největším a nejzkušenějším poskytovatelům následné a dlouhodobé rehabilitační péče s dlouholetou tradicí.

Z historie zařízení:
Naše centrum pracuje od roku 1988 nejprve jako Léčebna dlouhodobě nemocných, od roku 1993 pod novým názvem Geriatrické a rehabilitační centrum.
Od července 2007 provozuje centrum společnost GARC Kladno, s.r.o., která uspěla ve výběrovém řízení o prodeji tohoto zdravotnického zařízení. Pokračujeme v dosavadní úspěšné činnosti centra, což je zajištěno vysoce kvalifikovaným personálním obsazením jak lékaři, tak dalšími kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky.