GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100

Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

tel.: 312 256 500

Poděkání za podporu

Poděkování za podporu v období Covid (ušití a dodání ochranných pomůcek)

Rytíři Kladno

Fokus Vysočina – dobrovolnická centra

Švadlenky z Libušína

Dobrovolnické centrum Kladno

Mikrobiologie Kladno

HBO Kladno: Ing. Věra Burcalová

Personál GaRC

p. Šulek, p. Nehýbová, p. Divoká a mnoho dalších neznámých dárců