GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100

Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

tel.: 312 256 500

Aktuality

Změna ordinačních hodin v říjnu 2020

MUDr. Lenka Suchanová

nebude přítomna v tyto dny:

27.10.2020    řádná dovolená
 
  zastupuje MUDr. Simona Bartáková ve svých ordinačních hodinách
 
MUDr. Simona Bartáková

nebude přítomna v tyto dny:

ode dne     26.10.2020     
 
  zastupuje MUDr. Lenka Suchanová ve svých ordinačních hodinách
 

POZOR 27.10.2020 NENÍ PŘÍTOMNA   MUDr. L.SUCHANOVÁ   ANI   MUDr. S.BARTÁKOVÁ  !

PRO AKUTNÍ PŘÍPADY VYUŽIJTE   LSPP  NEBO  RZP L. 155.


Úprava provozu ordinace praktického lékaře v souvislosti s šířením nákazy COVID-19

S platností od 22.4.2020 je ordinační doba v ordinaci praktického lékaře rozdělena takto:

PRO OBJEDNANÉ PACIENTY

                                 MUDr. Suchanová

                           Po   14.00  -   16.00
                           Út     7.00  -     9.00
                           Čt   14.00  -   15.00

                               MUDr. Bartáková

                          Po    9.00   -  10.00
                          Út   14.00   -  16.00
                          St     9.00   -  10.00
                          Pá    9.00   -  10.00


Pro vstup objednaných pacientů do ordinace je nutné dodržovat tato nařízení:

1) pacient se objedná telefonicky na č.tel.: 312 256 505 nebo 506 nebo e-mailem na adrese:  praktik@garc.cz
2) v dohodnutém časovém termínu se pacient dostaví k zadnímu vstupu do budovy GARC Kladno s.r.o. (vstup z areálu ON Kladno), po zazvonění na zvonek vyčká příchodu zdravotní sestry
3) do ordinace bude vpuštěn až po odchodu předchozího pacienta. Objednaný pacient musí být vybaven ochrannou rouškou přes ústa a nos a ochrannými rukavicemi

Pacienti s podezřením na onemocnění COVID-19 kontaktují lékaře pouze telefonicky.

Po odchodu každého pacienta z ordinace se provádí dezinfekce povrchů. Se kterými pacient přišel do kontaktu.

PRO ON-LINE KOMUNIKACI
(telefonická konzultace, e-recepty, e-neschopenky)

                                 MUDr. Suchanová

                          Po    13.00   -   14.00       16.00   -   18.00
                          Út      6.00   -     7.00         9.00   -   11.30
                          St     15.00  -    18.00
                          Čt    13.00   -   14.00       15.00   -   16.00

                               MUDr. Bartáková

                          Po     8.00   -    9.00
                          Út   13.00   -   14.00
                          St      8.00   -    9.00
                         Čt    13.00   -   15.00
                         Pá     8.00    -    9.00

Toto nařízení platní do odvolání.

V Kladně dne 21.4.2020

                                                                                MUDr. Kateřina Rydlová
                                                                           jednatelka GARC Kladno s.r.o.

Informace

Do ordinace praktického lékaře dočasně nové pacienty nepřijímáme.

      Děkujeme za pochopení.

Certifikát kvality a bezpečí

Dne 24.11.2014 byl společnosti GARC Kladno s.r.o. Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. udělen CERTIFIKÁT KVALITY A BEZPEČÍ. Zdravotnické zařízení poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči podle ustanovení § 5 odst.2 písm. f) až h) zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Potěšení pro pacienty

V naší nemocnici je již dlouho akvárium s rybkami, a protože to je místo mezi pacienty velmi oblíbené, rozhodli jsme se pro jeho inovaci, zvětšení a zároveň instalaci do dalších pater. Přejeme všem pacientům hodně hezkých chvilek při pozorování vodního světa.