Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794, DIČ CZ27371794;                                           tel.: 312 256 500, fax : 312 256 503

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100, datové schránky ID: bai7qi8                                          

GaRC GaRC
$('#s3').cycle({
								  fx:   'fade',
								  speed:  300,
								  timeout: 5000,
								  next:  '#s3',
								  pause:  1
								});

Informace  pro návštěvníky  zdravotnického zařízení GARC Kladno s.r.o.

Ode dne 10.6.2021 jsou povoleny návštěvy v GARC Kladno s.r.o. za těchto podmínek:

 1. telefonické objednání předem na příslušném patře

 2. doložení negativního výsledku (jednu z těchto možností):
  • certifikovaného RT-PCR vyšetření ne starší 7 dní
  • certifikovaného POC testu na přítomnost antigenu ne starší než 72 hod
  • doložení uznávaného certifikátu o provedeném očkování, kdy doba od první vakcinace je 22 dní
  • doložení potvrzení od lékaře o prodělaném onemocnění COVID 19 ne déle než 180 dní

 3. povinná ochrana dýchacích cest respirátorem bez výdechového ventilu během celé doby návštěvy v GARC Kladno

 4. maximálně dva návštěvníci u jednoho pacienta

 5. návštěva je povolena v délce nejvýše 30 min.

 6. doba návštěv u pacientů je denně od 14.00 hod. do 17.00 hod.
  Kontrolu splnění podmínek provede zdravotnický pracovník na příslušném oddělení.

  Výše zmíněné podmínky platí i pro klienty specializovaných ambulancí.
S účinností od pondělí 21.12.2020
je možné do zdravotnického zařízení GARC Kladno s.r.o. přinést pro pacienty osobní věci – balíčky - v přiměřeném množství a velikosti.
Úřední hodiny v pokladně
jsou nezměněny, ale je nutné se předem telefonicky objednat
na č. tel.: 312 256 511,ev. přes ústřednu č.tel.: 312 256 500.
Úřední hodiny v kanceláři sociální pracovnice
jsou nezměněny, ale je nutné se předem telefonicky objednat
312 256 546, ev. přes ústřednu na č.tel.: 312 256 500.