GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100

Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

tel.: 312 256 500

Informace  pro návštěvníky  zdravotnického zařízení GARC Kladno s.r.o.

 

S účinností od pondělí 21.12.2020 je možné do zdravotnického zařízení GARC Kladno s.r.o. přinést pro pacienty osobní věci – balíčky - v přiměřeném množství a velikosti.


Ode dne 29.3.2021 jsou povoleny návštěvy v GARC Kladno s.r.o. za těchto podmínek:

 1. telefonické objednání předem na příslušném patře

 2. doložení minimálně 14ti denní lhůty po druhé dávce očkování proti COVID 19 nebo doložený negativní test na COVID 19 ne starší než 48 hod. nebo potvrzení od lékaře o prodělaném onemocnění COVID 19 ne déle než 90 dnů

 3. povinná ochrana dýchacích cest respirátorem bez výdechového ventilu během celé doby návštěvy v GARC Kladno

 4. jeden návštěvník na pokoji

 5. návštěva je povolena v délce nejvýše 30 min.
  Kontrolu splnění podmínek provede zdravotnický pracovník na příslušném patře, před vstupem návštěvy na oddělení. Při vstupu do budovy bude návštěvě změřena tělesná teplota a návštěva vyplní čestné prohlášení.

GaRC GaRC
$('#s3').cycle({
								  fx:   'fade',
								  speed:  300,
								  timeout: 5000,
								  next:  '#s3',
								  pause:  1
								});