GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100

Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

tel.: 312 256 500

Vzhledem k uvolňování opatření souvisejících s onemocněním COVID 19
je s účinností ode dne 4. 5. 2020   d o v o l e n o   nosit do našeho zdravotnického zařízení
drobné balíčky s osobními potřebami pro pacienty.


 

Informace  pro návštěvníky

zdravotnického zařízení GARC Kladno s.r.o.

 

 

S účinností ode dne 11.6.2020 se mění podmínky návštěvy u pacientů takto:

 

 

1)  ke každému  pacientovi je povolena návštěva dvou  osob zároveň
     po dobu
max.30 min. s omezením čtyři  osoby za den.  

 

2)  informaci o zdravotním stavu pacienta Vám podají lékařky
     ve dnech pondělí a středa  v čase  od 14,00 – 15,30 hod.

 

 

Platnost ode dne 11.6.2020 do odvolání

MUDr. Kateřina Rydlová, jednatelka

 

 

 

Úřední hodiny v pokladně

 

jsou nezměněny, ale je nutné se předem telefonicky objednat

 na č. tel.: 312 256 511, ev. přes ústřednu č.tel.: 312 256 500.

 

 

Úřední hodiny v kanceláři sociální pracovnice

jsou nezměněny, ale je nutné se předem telefonicky objednat

na č.tel.: 312 256 546, ev. přes ústřednu na č.tel.:312 256 500.

 

 

Po celou dobu návštěvy je povinnost nosit roušku, dodržovat rozestupy 2 m mezi osobami, a to i ve vztahu k pacientům. Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny pracovníků zdravotnického zařízení.

 

Platnost ode dne 25.5.2020

MUDr. Kateřina Rydlová, jednatelka

 

 

Vedení společnosti uvolnilo ode dne  25.5.2020 návštěvy pacientů zdravotnického zařízení GARC Kladno s.r.o. pouze při dodržení dále uvedených podmínek.

Návštěva pacienta je Vaše rozhodnutí s ohledem na bezpečnost pro Vás i pacienty.

Návštěvy jsou možné jen po předchozím telefonickém objednání na příslušném oddělení :

1.patro  ….…  tel.č. 312 256 535

2.patro  ………          312 256 555

3.patro  ………          312 256 525

4.patro  ………          312 256 533  

ev.  přes ústřednu   312 256 500, 312 256 504    

Návštěvní hodiny jsou možné každý den v čase 14,00 – 17,00 hod.  Ke každému  pacientovi je povolena návštěva jen jedné osoby po dobu max.30 min. s omezením dvě osoby za den.  Návštěvu je možné strávit s pacientem pouze  na pokoji.

Vstup do zařízení je umožněn hlavním vchodem, samozřejmostí je rouška zakrývající ústa a nos. Při vstupu do budovy Vám bude změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem, v případě hodnoty vyšší než 37st.C Vám nebude návštěva umožněna. Zároveň obdržíte formulář, který odevzdáte vyplněný zdravotnickému pracovníkovi při vstupu na příslušné oddělení. Po vstupu do budovy je nutné provést důkladnou dezinfekci rukou. Ke vstupu na oddělení  je možný přístup výtahem, není dovoleno používat schodiště.

Potraviny, zakoupené z automatů umístěných v přízemí budovy, je třeba vzít s sebou před vstupem na oddělení, není dovoleno opakovaně oddělení opouštět. 

Všechny donesené věci, včetně potravin v přiměřeném množství, je nutné předat zdravotnickému pracovníkovi, který určí další postup /dezinfekce, okamžitá spotřeba či úschova/.

Informaci o zdravotním stavu pacienta Vám podají lékařky během Vaší návštěvy každý pracovní den v čase 14,00 – 15,30 hod.

V případě potřeby mohou návštěvníci použít WC jen v přízemí budovy.

Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce dle dezinfekčního řádu GARC Kladno s.r.o.

Po celou dobu návštěvy je povinnost nosit roušku, dodržovat rozestupy 2 m mezi osobami, a to i ve vztahu k pacientům. Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny pracovníků zdravotnického zařízení.

Platnost ode dne 25.5.2020 do odvolání

MUDr. Kateřina Rydlová, jednatelka

GaRC GaRC
$('#s3').cycle({
								  fx:   'fade',
								  speed:  300,
								  timeout: 5000,
								  next:  '#s3',
								  pause:  1
								});