GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100

Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

tel.: 312 256 500

Informace  pro návštěvníky  zdravotnického zařízení GARC Kladno s.r.o.

 

S účinností od pondělí 21.12.2020 je možné do zdravotnického zařízení GARC Kladno s.r.o. přinést pro pacienty osobní věci – balíčky - v přiměřeném množství a velikosti.


Ode dne 10. 6.2021 jsou povoleny návštěvy v GARC Kladno s.r.o. za těchto podmínek:

 1. telefonické objednání předem na příslušném patře

 2. doložení negativního výsledku (jednu z těchto možností):
  • certifikovaného RT-PCR vyšetření ne starší 7 dní
  • certifikovaného POC testu na přítomnost antigenu ne starší než 72 hod
  • doložení uznávaného certifikátu o provedeném očkování, kdy doba od první vakcinace je 22 dní
  • doložení potvrzení od lékaře o prodělaném onemocnění COVID 19 ne déle než 180 dní

 3. povinná ochrana dýchacích cest respirátorem bez výdechového ventilu během celé doby návštěvy v GARC Kladno

 4. maximálně dva návštěvníci u jednoho pacienta

 5. návštěva je povolena v délce nejvýše 30 min.

 6. doba návštěv u pacientů je denně od 14.00 hod. do 17.00 hod.
  Kontrolu splnění podmínek provede zdravotnický pracovník na příslušném oddělení.

  Výše zmíněné podmínky platí i pro klienty specializovaných ambulancí.

GaRC GaRC
$('#s3').cycle({
								  fx:   'fade',
								  speed:  300,
								  timeout: 5000,
								  next:  '#s3',
								  pause:  1
								});