Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794, DIČ CZ27371794;                                           tel.: 312 256 500, fax : 312 256 503

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100, datové schránky ID: bai7qi8                                          

GaRC GaRC GaRC
$('#s3').cycle({
								  fx:   'fade',
								  speed:  300,
								  timeout: 5000,
								  next:  '#s3',
								  pause:  1
								});

Informace  pro návštěvníky zdravotnického zařízení GARC Kladno s.r.o.


Vzhledem k epidemiologické situaci a zvýšené rizikovosti pacientů GARC Kladno s.r.o. vedení společnosti upravuje
s okamžitou platností tato režimová opatření:

Mimořádné návštěvy u pacientů, domluvené předem s ošetřujícím lékařem, se musí prokázat certifikovaným antigenním negativním testem, který osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami, nebo PCR testem, který osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami. Platí i pro očkované osoby.

Stejné podmínky platí i pro klienty ambulancí (rehabilitace, ordinace dr. Prokešové, ordinace chronických ran, psychologie a logopedie).

Změna ordinačních hodin v lednu 2022
MUDr. Lenka Suchanová nebude přítomna v tyto dny:
26.1.2022 Jednání ČLK ON Kladno
Změna ordinačních hodin v lednu 2022
MUDr. Simona Bartáková nebude přítomna v tyto dny:
24. 1. - 28. 1. 2022 řádná dovolená
zastupuje:
MUDr. Lenka Suchanová ve svých ordinačních hodinách
Úřední hodiny v pokladně
jsou nezměněny, ale je nutné se předem telefonicky objednat
na č. tel.: 312 256 511,ev. přes ústřednu č.tel.: 312 256 500.
Úřední hodiny v kanceláři sociální pracovnice
jsou nezměněny, ale je nutné se předem telefonicky objednat
312 256 546, ev. přes ústřednu na č.tel.: 312 256 500.