Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794, DIČ CZ27371794;                                           tel.: 312 256 500, fax : 312 256 503

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100, datové schránky ID: bai7qi8                                          

GaRC GaRC GaRC
$('#s3').cycle({
								  fx:   'fade',
								  speed:  300,
								  timeout: 5000,
								  next:  '#s3',
								  pause:  1
								});


Informace  pro návštěvníky zdravotnického zařízení GARC Kladno s.r.o.


V souladu s doporučením Krajské hygienické stanice Středočeského kraje,
z důvodu vzrůstajícího počtu nových případů onemocnění COVID-19,
vedení společnosti upravuje s platností od pondělí 18.7.2022 tato režimová opatření:

Návštěvy u pacientů musí mít po celou dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení
ochranu dýchacích cest, tj. respirátor bez výdechového ventilu.

Stejné podmínky platí i pro klienty ambulancí
(praktický lékař, rehabilitace, ordinace dr. Prokešové, ordinace chronických ran,
psychologie a logopedie).

Změna ordinačních hodin v listopadu 2022
MUDr. L.Suchanová nebude přítomna:
15.11.-16.11.2022 řádná dovolená
24.11.2022 řádná dovolená
zastupuje:
MUDr. S.Bartáková ve svých ordinačních hodinách
MUDr. S.Bartáková
30.11.2022 řádná dovolená
zastupuje:
MUDr. L.Suchanová ve svých ordinačních hodinách
Úřední hodiny v pokladně
jsou nezměněny, ale je nutné se předem telefonicky objednat
na č. tel.: 312 256 511,ev. přes ústřednu č.tel.: 312 256 500.
Úřední hodiny v kanceláři sociální pracovnice
jsou nezměněny, ale je nutné se předem telefonicky objednat
312 256 546, ev. přes ústřednu na č.tel.: 312 256 500.