Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794, DIČ CZ27371794;                                           tel.: 312 256 500, fax : 312 256 503

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100, datové schránky ID: bai7qi8                                          

GaRC GaRC GaRC
$('#s3').cycle({
								  fx:   'fade',
								  speed:  300,
								  timeout: 5000,
								  next:  '#s3',
								  pause:  1
								});


Informace  pro návštěvníky zdravotnického zařízení GARC Kladno s.r.o.


Zdravotnické zařízení přechází do běžného režimu bez omezení.

Návštěvy jsou denně, v čase od 14.00 do 19.00 hod.

Změna ordinačních hodin v červnu 2022 - červenci 2022
MUDr. Lenka Suchanová nebude přítomna v tyto dny:
27. 6. 2022 - 8. 7. 2022 Řádná dovolená
zastupuje:
27.6. - 4.7.2022 MUDr. Simona Bartáková ve svých ordinačních hodinách
Změna ordinačních hodin v červenci 2022
MUDr. Simona Bartáková nebude přítomna v tyto dny:
5. 7. 2022 - 15. 7. 2022 Řádná dovolená
zastupuje:
11.7. - 15.7.2022 MUDr. Lenka Suchanová ve svých ordinačních hodinách
7.7. - 8.7.2022 akutní stavy konzultujte telefonicky
s MUDr S. Novákovou ( primářkou Garc Kladno ) pouze v uvedeném čase !
7. 7. 2022 13.00 - 15.00 hod. tel. číslo 737 557 394
8. 7. 2022   8.00 - 10.00 hod.
Úřední hodiny v pokladně
jsou nezměněny, ale je nutné se předem telefonicky objednat
na č. tel.: 312 256 511,ev. přes ústřednu č.tel.: 312 256 500.
Úřední hodiny v kanceláři sociální pracovnice
jsou nezměněny, ale je nutné se předem telefonicky objednat
312 256 546, ev. přes ústřednu na č.tel.: 312 256 500.