GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100

Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

tel.: 312 256 500

Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno poskytuje následnou lůžkovou péči rehabilitační a péči se zaměřením na geriatrii a chronicky nemocné. Dále provozujeme specializované ambulance, ordinaci praktického lékaře a domácí péči.

GaRC GaRC
$('#s3').cycle({
								  fx:   'fade',
								  speed:  300,
								  timeout: 3000,
								  next:  '#s3',
								  pause:  1
								});