GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100

Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

tel.: 312 256 500

Z důvodu prevence šíření koronaviru je z a k á z á n o nosit do našeho zdravotnického zařízení balíčky s potravinami a oblečením pro hospitalizované pacienty.

Po telefonické dohodě s ošetřujícím personálem je možné předat na recepci pouze věci osobního charakteru (holící strojky, mobily, nabíječky apod).

Stravování včetně pitného režimu je pro pacienty dostatečně zajištěno.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 26.3.2020 a platí do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

Vedení společnosti GARC Kladno s.r.o.

s platností od    3. 3. 2020
na základě doporučení Bezpečnostní rady státu
byl vyhlášen


ZÁKAZ NÁVŠTĚV

v GARC Kladno s r. o. – do odvolání
Děkujeme za pochopení

infoGARC
GaRC GaRC
$('#s3').cycle({
								  fx:   'fade',
								  speed:  300,
								  timeout: 5000,
								  next:  '#s3',
								  pause:  1
								});

                          ZÁKAZ NÁVŠTĚV